฿499.00

Niche Mono Sukhumvit Bearing นิช โมโน สุขุมวิท แบริ่ง ( 28.51 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.9 ลบ. (ลดราคากว่า 3 แสนบาท)* รับแต่งห้องฟรี พร้อม เฟอร์นิเจอร์ เว้นระยะผ่อน นานสูงสุด 2 ปี*

฿499.00

Niche Mono Sukhumvit Bearing นิช โมโน สุขุมวิท แบริ่ง ( 28.51 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.8 ลบ. (ลดราคากว่า 3 แสนบาท)* รับแต่งห้องฟรี พร้อม เฟอร์นิเจอร์ เว้นระยะผ่อน นานสูงสุด 2 ปี*

฿499.00

Niche Mono Sukhumvit Bearing นิช โมโน สุขุมวิท แบริ่ง ( 28.51 sq.m.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.9 ลบ. (ลดราคากว่า 3 แสนบาท)* รับแต่งห้องฟรี พร้อม เฟอร์นิเจอร์ เว้นระยะผ่อน นานสูงสุด 2 ปี*

฿499.00

ไลฟ์ วัน ไวร์เลส ( 35 sq.m.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคาเริ่มต้นที่ 5.3 ลบ.*

฿499.00

Niche Mono Sukhumvit Bearing นิช โมโน สุขุมวิท แบริ่ง ( 28.51 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.8 ลบ. (ลดราคากว่า 3 แสนบาท)* รับแต่งห้องฟรี พร้อม เฟอร์นิเจอร์ เว้นระยะผ่อน นานสูงสุด 2 ปี*

฿499.00

นิช ไอดี เสรีไทย-วงแหวน ( 30 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.8 ลบ.