฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (45.58 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 3.50 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า  900,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรี Starbuck Card 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (45.58 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 3.57 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า  1,000,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรี Starbuck Card 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (38.05 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.61 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า  700,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรี Starbuck Card 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (38.05 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.62 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า  700,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรี Starbuck Card 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (32.7 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.05 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า   600,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรีบัตรสตาร์บัค 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (32.7 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.07 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า   600,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรีบัตรสตาร์บัค 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (28.53 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.88 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า   600,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรีบัตรสตาร์บัค 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (24.76 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.75 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า   2,000,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรีบัตรสตาร์บัค 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (24.78 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.76 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า   300,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรีบัตรสตาร์บัค 100 บาท

฿499.00

เดอะ ลิฟวิ่น เพชรเกษม (24.78 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.69 ล้านบาท* พร้อมส่วนลดกว่า  400,000   บาท!! เข้าชมโครงการ รับฟรีบัตรสตาร์บัค 100 บาท