฿499.00

คาราเพซ หัวหิน - เขาเต่า (41.36 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ - ราคา 4.22 ล้านบาท* - ส่วนลด 1,000,000 บาท

฿499.00

คาราเพซ หัวหิน - เขาเต่า (26.24 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ - ราคา 3.41 ล้านบาท* - ส่วนลด 1,000,000 บาท

฿499.00

คาราเพซ หัวหิน - เขาเต่า (33.6 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ - ราคา 3.92 ล้านบาท* - ส่วนลด 1,000,000 บาท

฿499.00

คาราเพซ หัวหิน - เขาเต่า (31.45 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ - ราคา 3.35 ล้านบาท* - ส่วนลด 1,000,000 บาท

฿499.00

คาราเพซ หัวหิน - เขาเต่า (39.93 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ - ราคา 4.64 ล้านบาท* - ส่วนลด 1,000,000 บาท