฿499.00

ไอริส เวสท์เกต ( 40.15 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 2.1 ลบ.* * Fully Furnished

฿499.00

ไอริส เวสท์เกต ( 25.92 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.5 ลบ.* * Fully Furnished

฿499.00

ไอริส เวสท์เกต (29.62 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.4 ลบ.* (ลดจากราคา 1.7 ลบ.*) * Fully Furnished

฿499.00

ไอริส เวสท์เกต (29.62 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.4 ลบ.* (ลดจากราคา 1.7 ลบ.) * Fully Furnished

฿499.00

ไอริส เวสท์เกต ( 29.62 ตร.ม.) โปรโมชั่นพิเศษ ราคา 1.4 ลบ.(ลดจากราคา 1.7 ลบ.) * Fully Furnished