“Ideo Mobi x Ideo Super Point” ลูกค้าเพียงใช้คะแนน The 1 จำนวน 3,000 คะแนน 
รับเพิ่มสูงสุด  70,000 คะแนน* เมื่อโอน

การรับสิทธิ์
“Ideo Mobi x Ideo Super Point”

เพียงใส่รหัสคูปอง “IDEOMOBIXTHE1” ก็ได้รับสิทธิพิเศษผ่านการบริการ P2M STORE

☑ ฟรี ทีมที่ปรึกษาการลงทุน และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
☑ ฟรี รถรับส่งชมโครงการ
☑ ฟรี ตรวจ Defect ก่อนรับโอน
☑ ฟรี บริการพ่นฆ่าเชื้อ Kill&Klean
☑ ฟรี บริการปล่อยเช่าผ่าน www.propachill.com

“Ideo Mobi x Ideo Super Point”