ขั้นตอนการจองสิทธิ์ง่ายๆผ่าน P2M STORE

 

1.จองสิทธิ์โดยชำระเงินจองสิทธิ์


2.จองสิทธิ์โดยผ่านการจองสิทธิพิเศษกับ THE 1 CARD